SDR

Svenska Dränerares Riksförbund är en sammanslutning av entreprenörer i Sverige som förfogar över specialmaskiner.

Läs mer »

Hitta din entreprenör

SDR:s medlemmar finns representerade i hela Sverige. Hitta en entreprenör i vår lista som är indelad efter landskap.

Klicka här »

Varför dränera?

Det första man tänker på är att dränera bort överskottsvatten så att marken blir farbar och möjlig att odla.

Läs mer »

Copyright © 2016 Svenska Dränerares Riksförbund